ÖZ GEÇMİŞ

İBRAHİM ETHEM GÜRBÜZ

Gürbüz, 1986 yılında Erzincan'da doğmuştur. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Erzincan Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde (2005-2012), yüksek lisans öğrenimini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalında (2015-2018) tamamlamış, doktora öğrenimine ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalında devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bilimsel Çalışmalar:

1. Yüksek Lisans Tezi [2018]: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf “İletişim ve İnsan İlişkileri” Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği (Opinions of the Social Studies Teachers on the 7th Grade “Communication and Human Relations” Unit: Van Province Sample). İbrahim Ethem Gürbüz & Doç. Dr. Vedat Karadeniz (Danışman).

[https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSo...]

2. Makale [2019]: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği. “Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)”. İbrahim Ethem Gürbüz & Doç. Dr. Vedat Karadeniz.

[https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/46969/5...]

3. Makale [2021]: Perception of COVID-19 Threats Among Individuals from Different Countries: A Survey. “The Eurasian Journal of Medicine”. İbrahim Ethem Gürbüz (Atatürk Üniversitesi), Dr. Hema Sekha Reddy Rajula (Cagliari Üniversitesi), Prof Dr. Vassilios Fanos (Cagliari Üniversitesi), Prof. Dr. Halil Koca (Atatürk Üniversitesi), Doç. Dr. Vedat Karadeniz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi).

[https://www.eajm.org/en/perception-of-covid-19-thr...]

4. Makale [2021]: Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusuna Yönelik Coğrafi Bilgi Yeterliklerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Secondary School 6th and 7th Grade Students’ Geographical Information Competence Regarding Natural Disasters). “Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)”. İbrahim Ethem Gürbüz & Doç. Dr. Vedat Karadeniz.

[https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/63279/8...]

5. Makale [2022]: Evaluation of Secondary School Students’ Knowledge, Skills, and Behaviour Proficiencies Based on Natural Disaster Scenarios. “Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management (APJHAD)”. İbrahim Ethem Gürbüz, Doç. Dr. Vedat Karadeniz & Songül Atacan Caniş.

[https://dergipark.org.tr/en/pub/apjhad]

6. Sempozyum Tam Metin Bildiri [2019]: Sosyal Bilgilerde Bir Doküman Analizi Çalışması Anadolu Coğrafyasında Farklılıklara Saygı: Bir Kültür Mozaiği. “8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES/ISSSE)”.

[http://www.education.ankara.edu.tr/events/8-ulusla...] [https://www.researchgate.net/publication/355378387...]

7. Sempozyum Tam Metin Bildiri [2019]: Türk-İslam Kültüründe Farklılıklara Saygı ve Hoşgörü. “V. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu”

[http://udakb.timav.com.tr/5_sempozyum_kitap1.pdf#p...]

8. Sempozyum Sözlü Sunum [2021]: Evaluation of Secondary School Students’ Knowledge, Skills, and Behaviour Proficiencies Based on Natural Disaster Scenarios: A Case Study. “AGU, NSF GeoConvergence Workshop, Bringing Land, Ocean, Atmosphere, and Ionosphere Data to the Community for Hazards Alerts, Chapman University”

[https://agu.confex.com/agu/21workshop2/meetingapp....]

9. Kitap [2021]: Türk Sinemasında Üslup ve Teknik Olanaklar: Kameramanlıktan Görüntü Yönetmenliğine. “Nobel Akademik Yayıncılık”

[https://www.nobelyayin.com] & [https://www.dr.com.tr]

10. Kitap [2021]: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf “İletişim ve İnsan İlişkileri” Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği (Opinions of the Social Studies Teachers on the 7th Grade “Communication and Human Relations” Unit: Van Province Sample). “Lambert Academic Publishing/Lambert Türkçe Özel Seri”.

[https://www.lap-publishing.com/catalog/search]

11. Kongre Sözlü Sunum [2021]: Interdisipliner (Disiplinlerarası) Bir Paradigmayla Coğrafyanın Sosyal Bilgiler Eğitimi İçerisindeki Rolü (The Role of Geography in Social Studies Education with an Interdisciplinary Paradigm). “III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2021)”

[https://ucek2021.congress.gen.tr/tr/program]

12. Makale [2021]: Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Türk Polis Teşkilatı Özelinde Rolü ve Önemi. “Polis Dergisi, 108. Sayı”. İbrahim Ethem Gürbüz & Muhammet Savaş.

[https://polisdergisi.pa.edu.tr/]

13. Kongre Sözlü Sunum [2022]: Bireylerde Kopya Çekme Davranışının Mükemmeliyetçilik Duygusu Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye ve Fransa Karşılaştırması. “10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi (USBES)”. [http://usbes2022.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/ozet-bildiri-kitapcigi-yayimlanmistir/9238]

14. Kongre Sözlü Sunum [2022]: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Kopya Çekme Davranışına Yönelik Tutum Envanteri. TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (ICES). [http://trb2.yyu.edu.tr]

15. Kongre Sözlü Sunum [2022]: İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanma Düzeyleri. “Al Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/Erzurum”. [https://tr.farabicongress.org/]

Radyo Programları:

 • TRT Erzurum Radyosu “Doğunun Sesi” Programı (Covid-19 Araştırması Üzerine) [2021].
 • Açık Radyo (Covid-19 Araştırması Üzerine) [2021].
 • TRT Erzurum Radyosu “Doğunun Sesi” Programı (Dijital Dönüşümün Eğitime Yansımaları) [2022].

Sertifikalar ve Katılım Belgeleri:

 • 1. Journal of Geography, Environment and Earth Science International (JGEESI) Certificate of Excellence in Reviewing. [2022]
 • 2. ICHUS Ankara 4. Uluslararası İnsan Araştırmaları Kongresi Katılım Sertifikası. [2021]
 • 3. NSF Convergence Workshop on Bringing Land, Ocean, Atmosphere, and Lonosphere Data to the Community for Hazard Alerts. [2021]
 • 4. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Robotik Kodlama Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 5. Atatürk Üniversitesi ATASEM Öğrenci Koçluğu Eğitimi. [2021]
 • 6. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi Programı. [2021]
 • 7. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sportif/Amatör Pilot Sertifikası. [2021]
 • 8. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalgıçlık ve Cankurtaran Eğitimi/Lisansı. [2016]
 • 9. Plato Film Okulu & Kadir Has Üniversitesi ortaklığıyla, Ayla ALGAN ile oyunculuk, sahne ve diksiyon eğitimi. [2008-2009]
 • 10. EXCEL Eğitimi (Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü). [2021]
 • 11. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Değerler Eğitimi Eğitmenliği. [2021]
 • 12. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 13. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Montessori Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 14. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi S.T.E.M. (FETEMM) Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 15. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İşaret Dili Eğitimi. [2021]
 • 16. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Satranç Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 17. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Vantrolog Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 18. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 19. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gölge Oyunları Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 20. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuklar İçin Oyun Sahneleme Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 21. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Masal Anlatıcılığı ve Çocuk Resim Analizi Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 22. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocukluk Döneminde Mahremiyet Eğitimi Eğiticiliği. [2021]
 • 23. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 24. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Okul Öncesi Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi. [2021]
 • 25. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oyun Terapisi Eğitmen Eğitimi. [2021]
 • 26. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ata Gençlik ve Bilim Kulübü “Bilinçli Eş Seçimi” Konferansı Katılım Belgesi. [2022]
 • 27. Microsoft Yenilikçi Eğitmen Sertifikası (Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü). [2022]
 • 28. Üçüncü Kişisel Gelişim Zirvesi GÖZ Etkinliği (Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü). [2022]
 • 29. Çocuk İstismarı ve Sosyal Hizmetler Bilgilendirme Katılım Belgesi (Dumlupınar Üniversitesi). [2022]
 • 30. Çocuk İstismarına Sosyal Hizmet Yaklaşımı Sertifikası (Dumlupınar Üniversitesi). [2022]
 • 31. Çocuk İstismarı ve Çocuk Koruma Sistemi Sertifikası (Dumlupınar Üniversitesi). [2022]
 • 32. Çocuk ve Sosyal Hizmet Paneli Sertifikası (Dumlupınar Üniversitesi). [2022]